Այսօր՝ 21.05.2018

Հանձնաժողովներ

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԲՆԱԿԱՐԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՍՊԱՍԱՐԿՄԱՆ

ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 1. Վարոսյան                Արթուր         - նախագահ, քաղաքապետի տեղակալ
 2. Շահմուրադյան       Զավեն          - քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետ
 3. Խեչումյան                Սասուն        - հանձ. անդամ, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան
 4. Հովասափյան          Էդուարդ      - հանձ. անդամ, «Թիվ 1 ԲՇՏ» ՓԲԸ-ի տնօրեն
 5. Ռամազյան               Ֆրունզիկ      - հանձ. անդամ, «Թիվ 2 ԲՇՏ» ՓԲԸ-ի տնօրեն
 6. Էվոյան                      Վարդան       - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 7. Աբելյան                    Մերուժան    - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Գալստյան                Կարեն           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Մելքումյան              Վրեժ             - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱՏՈՒԳԱՆԱՅԻՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 1. Վարոսյան                Արթուր          - նախագահ, քաղաքապետի տեղակալ
 2. Մաթևոսյան             Գոհար           - քարտուղար, եկամուտների հաշվառման և հավաքագրման բաժնի առաջին կարգի մասնագետ
 3. Աբելյան                    Սամվել         - հանձ. անդամ, ֆինանսական բաժնի պետ
 4. Խեչումյան                Սասուն         - հանձ. անդամ, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան
 5. Շահմուրադյան       Զավեն          - հանձ. անդամ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի առաջատար մասնագետ
 6. Էվոյան                      Գագիկ          - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 7. Խաչատրյան            Արամ              - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Տիտանյան                Սուրեն          - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Վարդանյան             Հրանտ           - հանձ. անդամ, ՀՀՈ ԼՄՎ Թումանյանի բաժնի պետի տեղակալ


ԱԼԱՎԵՐԴԻ  ՀԱՄԱՅՆՔԻ  ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՄԻՋՈՑՆԵՐՆ

ԱՃՈՒՐԴԱՅԻՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 1. Վարոսյան               Արտավազդ     - նախագահ, քաղաքապետ
 2. Քառյան                    Լուսինե         - քարտուղար, աշխատակազմի առաջին կարգի մասնագետ
 3. Վարոսյան                Արթուր          - հանձ. անդամ, քաղաքապետի տեղակալ
 4. Աբելյան                   Սամվել         - հանձ. անդամ, ֆինանսական բաժնի պետ
 5. Մինասյան              Վալերի           - հանձ. անդամ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ
 6. Խեչումյան               Սասուն          - հանձ. անդամ, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան
 7. Հովհաննիսյան       Արթուր            - հանձ. անդամ, ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ
 8. Զախարով                Սիմոն            - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Սիմոնյան                Վարուժան      - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

 

ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ԵՎ

ՀՈԳԱԲԱՐՁՈՒԹՅԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 1. Խեչումյան                Սասուն         - նախագահ, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան
 2. Շախկյան                 Արմինե         - քարտուղար, «Ալավերդու քաղաքային համայնքի թիվ 1 նախադպրոցական ուսումնական հաստատություն» ՀՈԱԿ-ի տնօրեն
 3. Դավթյան                  Սիլվա            - հանձ. անդամ, աշխատանքի վետերան
 4. Ղարդյան                  Արմեն           - հանձ. անդամ, ՀՀՈ ԼՄՎ Թումանյանի բաժնի անչափահասների գործերի բաժանմունքի պետ
 5. Ձավարյան               Գայանե         - հանձ. անդամ, ՀՀՈ ԼՄՎ Թումանյանի բաժնի անչափահասների գործերի բաժանմունքի ավագ տեսուչ
 6. Կարապետյան        Լեյլի               - հանձ. անդամ, Թումանյանի տարածքի ԿԳ աշխատողների արհմիության նախագահ
 7. Ծատինյան               Ռուբեն          - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Սիմոնյան                 Վարուժան    - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Ավետիսյան             Հովիկ             - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԲՆԱԿԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ, ԲՆԱԿՉՈՒԹՅԱՆ ԱՌՈՂՋՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ ԵՎ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 1. Միքայելյան             Ռաֆայել       - նախագահ, քաղաքապետի խորհրդական
 2. Կոստանդյան           Լիանա             - քարտուղար, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի երկրորդ կարգի մասնագետ
 3. Էվոյան                      Անուշ             - հանձ. անդամ, Ալավերդու Օրհուս կենտրոնի ղեկավար
 4. Հովհաննիսյան        Արթուր          - հանձ. անդամ, ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ
 5. Գալստյան                Կարեն           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 6. Զախարով                Սիմոն            - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 7. Ջանինյան                Սամվել         - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Ավետիսյան             Հովիկ             - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Հախինյան                Նարեկ           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԸ

ՊԱՏԿԱՆՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ԿԱՌՈՒՑԱՊԱՏՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ ՏՐԱՄԱԴՐՈՂ,

ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԻ ՕՏԱՐՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆՈՂ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 1. Վարոսյան                Արտավազդ  - նախագահ, քաղաքապետ
 2. Խեչումյան                Սասուն         - քարտուղար, աշխատակազմի գլխավոր մասնագետ-իրավաբան
 3. Միքայելյան             Ռաֆայել       - հանձ. անդամ, քաղաքապետի խորհրդական
 4. Մինասյան              Վալերի           - հանձ. անդամ, քաղաքաշինության և հողօգտագործման բաժնի պետ
 5. Աբելյան                    Սամվել         - հանձ. անդամ, ֆինանսական բաժնի պետ
 6. Վարոսյան                Կամո             - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 7. Կարապետյան        Արմեն              - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Էվոյան                      Վարդան       - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Հախինյան                Նարեկ           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԿԱՐԻՔՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ ԳՆՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ՎԵՐԱՀՍԿՄԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 1. Վարոսյան                Արթուր          - նախագահ, քաղաքապետի տեղակալ
 2. Հովհաննիսյան        Արթուր            - քարտուղար, ֆինանսական բաժնի առաջատար մասնագետ
 3. Վարոսյան                Կամո             - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 4. Կարապետյան        Արմեն              - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 5. Էվոյան                      Գագիկ           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 6. Ծատինյան               Ռուբեն            - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 7. Ջանինյան                Սամվել           - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 8. Աբելյան                    Մերուժան      - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ
 9. Խաչատրյան            Արամ               - հանձ. անդամ, ավագանու անդամ

 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ՖԻՆԱՆՍԱՎԱՐԿԱՅԻՆ, ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 1. Աբելյան               Մերուժան
 2. Էվոյան                Գագիկ
 3. Խաչատրյան         Արամ
 4. Կարապետյան      Արմեն
 5. Մելքումյան          Վրեժ
 6. Ջանինյան            Սամվել
 7. Սիմոնյան             Վարուժան
 8. Վարոսյան            Կամո
 9. Տիտանյան           Սուրեն

 

ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ, ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ, ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ, ՍՊՈՐՏԻ ԵՎ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ

 

 1. Ծատինյան        Ռուբեն
 2. Ավետիսյան      Հովիկ
 3. Գալստյան         Կարեն
 4. Զախարով         Սիմոն
 5. Էվոյան               Վարդան
 6. Խաչատրյան     Արամ
 7. Հախինյան         Նարեկ
 8. Մելքումյան       Վրեժ
 9. Տիտանյան         Սուրեն

Ուշադրություն

Մեջբերումներ անելիս հղումը Alaverdi.Am-ին ՊԱՐՏԱԴԻՐ Է:

Արգելվում է կայքի արտաքին տեսքի կամ բովանդակության անօրինական արտատպումը այլ կայքերում օգտագործելու համար:

Copyright © 2009-2016: Կայքի բոլոր իրավունքները պաշտպանված են: