Այսօր: Հինգշաբթի, 18 Հուլիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 159
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 131-Ն
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

Զեկ. ՍԱՄՎԵԼ ԹՈՐՈՍՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Ալավերդի ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2023 թվականի N_
ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆՈՒ 2022 ԹՎԱԿԱՆԻ ԴԵԿՏԵՄԲԵՐԻ 14-Ի N 39-Ն ՈՐՈՇՄԱՆ ՄԵՋ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 5-րդ կետով, «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 33-րդ հոդվածի 4-րդ կետով, «Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 23-րդ հոդվածի 5-րդ մասով, 34-րդ հոդվածով՝

համայնքի ավագանին որոշում է.

1.     ՀայաստանիՀանրապետությանԼոռումարզիԱլավերդիհամայնքի 2023 թվականի  բյուջեի մեջկատարելփոփոխություններ.

Համայնքի  վարչական բյուջեի  եկամտային մասում  փոփոխել

Փոխադրամիջոցների գույքահարկը պակասեցնել 64381.8 հազ. դրամ /900265121043/

Հողերի վարձակալության գծով եկամուտները 4618.2 հազ. դրամ

Այլ տեղական վճարների գծով եկամուտներ 10580.0 հազ. դրամ

Վարչական իրավախախտումների համար եկամուտները 1650.0 հազ. դրամ

Աղբահանության համար նախատեսված եկամուտները 10681.5 հազ. դրամ

Համայնքային ենթակայության մանկապարտեզների ծառայությունը 9500.0 հազ. դրամ

Բյուջեի ծախսային մասում  փոփոխել.

1)  01-01-01գործառնական դասակարգման նախահաշվի գումարը /կառավարման   ապարատ/ 900262161038 պակասեցնել

4111 - /Աշխատողներիաշխատավարձերևհավելավճարներ/ 24000.0 հազ. դրամով (քսանչորս միլիոն):

4112 - Պարգևատրումներ, դրամականխրախուսումներևհատուկվճարներ – 2600.0 հազ. դրամով (երկու միլիոն վեց հարյուր հազար):

4214 - Կապիծառայություններ – 1200.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն երկու հարյուր հազար):

4221 - Ներքին գործուղումներ 550.0 հազ. դրամով (հինգ հարյուր հիսուն հազար):

4222 - Արտասահմանյան գործուղումների գծով ծախսեր 2415.0 հազ. դրամով (երկու միլիոն չորս հարյուր տասնհինգ հազար):

4237 - Ներկայացուցչական ծախսեր 1882.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն ութ հարյուր ութսուներկու հազար):

4251 - Շենքերի և կառույցների ընթացիկ նորոգում և պահպանում 600.0 հազ. դրամով (վեց հարյուր հազար):

4252 - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում               1600.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն վեց հարյուր հազար):

4261 - Գրասենյակային նյութեր և հագուստ 83.0 հազ. դրամով (ութսուներեք հազար):

4264 - Տրանսպորտային նյութեր 1500.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար):

4267 - Կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր 59.0 հազ. դրամով (կենցաղային և հանրային սննդի նյութեր):

4823 - Պարտադիր վճարներ 400.0 հազ. դրամով (չորս հարյուր հազար):

2)  01-06-01 նախահաշվի /Ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններ (այլ դասերին չպատկանող)  900262121057 գումարը պակասեցնել

4215 - Ապահովագրական ծախսեր – 225.5 հազ. դրամով (երկու հարյուր քսանհինգ հազար հինգ հարյուր):

4239 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 4000.0 հազ. դրամով (չորս միլիոն):

4241 - Մասնագիտական ծառայություններ 5005.0 հազ. դրամով (հինգ միլիոն հինգ հազար):

4252 - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում   2200.0 հազ. դրամով (երկու միլիոն երկու հարյուր հազար):

4264 - Տրանսպորտային նյութեր 3000,0 հազ. դրամով (երեք միլիոն):

4823 - Պարտադիր վճարներ 1100.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն մեկ հարյուր հազար):

3)  01-03-03 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ /900262121248/ 4232 հոդվածի գումարը պակասեցնել                   500.0 հազ. դրամով (հինգ հարյուր հազար):

4) 02-02-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /Քաղաքացիական պաշտպանություն/ 4269 հոդվածի գումարը պակասեցնել 1000.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն):

5) 04-02-01 01գործառնական դասակարգման /Գյուղատնտեսություն/ նախահաշվի գումարը /900262000814/ պակասեցնել

4252 - Մեքենաների և սարքավորումների ընթացիկ նորոգում և պահպանում                 2079.0 հազ. դրամով (երկու միլիոն յոթանասունինը հազար):

4264 - Տրանսպորտային նյութեր 765.0 հազ. դրամով (յոթ հարյուր վաթսունհինգ հազար):

4269 - Հատուկ նպատակային այլ նյութեր 356.0հազ. դրամով (երեք հարյուր հիսունվեց հազար):

6) 04-05-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /ճանապարհային տնտեսություն/ 900262504021 4637 հոդվածի գումարը պակասեցնել                 14680.0 հազ. դրամով (տասնչորս միլիոն վեց հարյուր ութսուն հազար):

7) 05-01-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի  /աղբահանություն /      900262361018  4637հոդվածի  գումարը պակասեցնել 630,5 հազ. դրամով(վեց հարյուր երեսուն հազար հինգ հարյուր):

8) 05-06-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /շրջակա միջավայրի պաշտպանություն/ 4241 հոդվածի գումարը պակասեցնել 630.5 հազ. դրամով (վեց հարյուր երեսուն հազար հինգ հարյուր):

9) 08-02-01 գործառնական դասակարգման /գրադարաններ/ նախահաշվի 900262000590 4637 հոդվածի  գումարը պակասեցնել 1500.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն հինգ հարյուր հազար):

 

10) 08-02-03 գործառնական դասակարգման /մշակույթի տներ, ակումբներ/ նախահաշվի 900262229033 4637 հոդվածի  գումարը  պակասեցնել 2675.5 հազ. դրամով (երկու միլիոն վեց հարյուր յոթանասունհինգ հազար հինգ հարյուր):

11) 08-02-04 գործառնական դասակարգման /մշակույթային միջոցառումներ/ նախահաշվի 900262121123 գումարը պակասեցնել

4239 - Ընդհանուր բնույթի այլ ծառայություններ 300.0 հազ. դրամով (երեք հարյուր հազար):

 4269 - հատուկ նպատակային այլ նյութեր – 8000.0 հազ. դրամով (ութ միլիոն ):

12) 08-03-01 գործառնական դասակարգման /հեռուստառադիոհաղորդումներ/ նախահաշվի 4234 հոդվածի գումարը պակասեցնել 800.0 հազ. դրամով (ութ հարյուր հազար):

13) 09-04-01 գործառնական դասակարգման /Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն/ նախահաշվի 4729 հոդվածի գումարը պակասեցնել 1940.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն ինը հարյուր քառասուն հազար):

14) 09-05-01 գործառնական դասակարգման /արտադպոցական դաստիարակություն/ նախահաշվի 4637 հոդվածի գումարը պակասեցնել 4000.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն):

15)   10-03-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /հարազատին կորցրած անձ./ 4726 հոդվածի գումարը պակասեցնել 1230.0 հազ. դրամով (մեկ միլիոն երկու հարյուր երեսուն հազար):

16) 10-07-01 գործառնական դասակարգման նախահաշվի /սոց. օգնություններ/   900262121623 4729 հոդվածի գումարը պակասեցնել 1900.0 հազ. դրամով (երկու միլիոն):

17) 10-09-02 գործառնական դասակարգման նախահաշվի գումարը /աջակց. հասարակ. կազմակերպութ/  պակասեցնել 2000.0 հազ. դրամով:

2.    Սույն  որոշումն  ուժի  մեջ է  մտնում հրապարակմանը հաջորդող 10-րդ օրվանից:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԴԱՎԻԹ ՂՈՒՄԱՇՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՍԱՄՎԵԼ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner