Այսօր: Չորեքշաբթի, 24 Հուլիսի 2024թ.
Ալավերդու համայնքապետարանի պաշտոնական կայք
Հյուրերի քանակը՝ 155
ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴԻ ՀԱՄԱՅՆՔ
Ավագանու որոշման նախագծեր N 71-Ա
 
Դիտել Ավագանու որոշումները

Զեկ. ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԻԾ
Ալավերդի ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱՎԱԳԱՆԻ
Ո Ր Ո Շ ՈՒ Մ

2023 թվականի N_
ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՃԱՆԱՉՎԱԾ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐԸ և ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ՀՈՂԱՄԱՍԵՐԸ՝ ՏՎՅԱԼ ԿԱՌՈՒՅՑՆԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ԳՆՄԱՆ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՎ (ՈՒՂՂԱԿԻ ՎԱՃԱՌՔ) ՕՏԱՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 18-րդ հոդվածի 1-ին մասի 21-րդ կետով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2006 թվականի մայիսի 18-ի  «Ինքնակամ կառույցների օրինականացման և տնօրինման կարգը հաստատելու մասին» N 912-Ն որոշման պահանջներով,Հայաստանի Հանրապետության 19.11.2019թ. 225-Ն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 04.06.2020թ. N 1023-Ն որոշումով, հիմք ընդունելով Ալավերդի համայնքի ղեկավարի 21.02.2023թ. N 235-Ա, 27.04.2023թ. N 531-Ա, 13.03.2023թ. N 307-Ա, 21.02.2023թ. N 234-Ա, 13.03.2023թ. N 308-Ա, 13.03.2023թ. N 309-Ա, 11.04.2023թ. N 436-Ա, 11.05.2023թ. N 602-Ա, 25.04.2023թ. N 506-Ա,  24.09.2020թ. N 305-Ա, 16.05.2023թ. N 618-Ա, 17.05.2023թ. N 629-Ա, 17.05.2023թ. N 626-Ա, 06.06.2023թ. N 697-Ա որոշումները, սեփականության իրավունքի N 04052023-06-0078, N 12052023-06-0043, N 23032023-06-0076, N 15052023-06-0003, N 16052023-06-0031, N 16052023-06-0025, N 17052023-06-0029, N 26052023-06-0020, N 29122020-06-0045, N 07062023-06-0024, N 07062023-06-0039, N 07062023-06-0041 և N 14062023-06-0035 վկայականները, հաշվի առնելով, որ  կառույցներն իրականացրած անձանց կողմից ընդունվել են ուղղակի վաճառքով գնելու առաջարկը,

 

                               Ալավերդի համայնքի ավագանին որոշում է.

1.    ՀՀ Լոռու մարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Երևանյան խճուղի 4/31 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 24.09.2020թ N 305-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 32.2 քմ արտաքին մակերեսով (20.05 քմ ներքին մակերեսով)բնակելի տունըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,0982 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0010-0087/ ուղղակիվաճառքովօտարելՀարություն Արտաշեսի Աբգարյանիին։

1)     Բնակելի տանհամարմուծմանվճարըկազմումէ 99305 (իննսունինըհազարերեքհարյուրհինգ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 3084 /երեք հազար ութսունչորս/ ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 777744 (յոթհարյուրյոթանասունյոթհազարքառասունչորսՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

2.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս 28 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 21.02.2023թ N 235-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 22.28 քմ արտաքին մակերեսով մառանըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00237 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0152-0004/ ուղղակիվաճառքովօտարել Վահե Ալեքսանի Էվոյանին։

1.     Մառանիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 45808 (քառասունհինգհազարութհարյուրութ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 2056  /երկու հազար հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2.    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 18771 (տասնութհազարյոթ հարյուր յոթանասունմեկՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

3.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Ջրավազան փողոց, 145 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 27.04.2023թ N 531-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 45.5 քմ արտաքին մակերեսով ավտոտնակըըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,002445 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0023-0113/ ուղղակիվաճառքովօտարել Գոհար Ռուբիկի Սիրադեղյանին:

1)     Ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 33807 (երեսուներեք հազար ութ հարյուր յոթ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 743  /յոթ հարյուր քառասուներեք/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 8230 (ութ հազար երկու հարյուր երեսուն) ՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 336,6 //երեք հարյուր երեսունվեց ամբողջ վեց տասներորդական/ ՀՀդրամ):

4.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Քարկոփ գյուղ, 1-ին փողոց, 10 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 13.03.2023թ N 307-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 35.69 քմ արտաքին մակերեսով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00357 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-111-0004-0111/ ուղղակիվաճառքովօտարել Կարեն Փաշիկի Հովասափյանին։

1)     Ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 16275 (տասնվեց հազարերկուհարյուր յոթանասունհինգ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 456  /չորս հարյուր հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 3299 (երեք հազար երկու հարյուր իննսունինըՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 92.4 /իննսուներկու ամբողջ չորս տասերորդական/ ՀՀդրամ):

5.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, Գայի փողոց 30 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 21.02.2023թ N 234-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 47.4 քմ արտաքին մակերեսով տնտեսական սենյակը, 0.8 քմ արտաքին մակերեսով զուգարանը, 3.1 քմ մակերեսով պարիսպըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,0071 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0152-0104/ ուղղակիվաճառքովօտարել Վահե Ալեքսանի Էվոյանին։

1)     Շինություններիհամարմուծմանվճարն ընդհանուրկազմումէ 105473 (հարյուր հինգ հազարչորսհարյուր յոթանասուներեք) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 2056  /երկու հազար հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 56232 (հիսունվեց հազար երկու հարյուր երեսուներկուՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

6.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Քարկոփ գյուղ, 1-ի փողոց, 11 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 13.03.2023թ N 308-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 87.93 քմ արտաքին մակերեսով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00497 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-111-0004-0112/ ուղղակիվաճառքովօտարել Սամվել Սեյրանի Պապինյանին։

1)     Ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 40097 (քառասուն հազարիննսունյոթ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 456  /չորս հարյուր հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 4593 (քառասունհինգ հազար իննսուներեքՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 92.4 /իննսուներկու ամբողջ չորս տասերորդական/ ՀՀդրամ):

7.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Քարկոփ գյուղ, 1-ի փողոց, 12 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 13.03.2023թ N 309-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 21.3 քմ արտաքին մակերեսով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00213 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-111-0004-0069/ ուղղակիվաճառքովօտարել Սամվել Սեյրանի Պապինյանին։

1)     Ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 9713 (իննսունյոթ հազարտասներեք) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 456  /չորս հարյուր հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 1969 (տասնինը հազար վաթսունինըՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 92.4 /իննսուներկու ամբողջ չորս տասերորդական/ ՀՀդրամ):

8.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Դեբեդ թաղամաս, 18/30 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 11.04.2023թ N 436-Ա և 11.05.2023թ. N 602-Ա որոշումներով համայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 3.8 քմ մակերեսով պարիսպըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,001744 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0165-0035/ ուղղակիվաճառքովօտարել Սիրվարդ Ալբերտի Կիրակոսյանին:

1)     Պարիսպիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 7813 (յոթ հազարութ հարյուր տասներեք) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 2056  /երկու հազար հիսունվեց/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 13813 (տասներեք հազար ութ հարյուր տասներեքՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

9.    ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 67 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 25.04.2023թ N 506-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 98.9 քմ արտաքին մակերեսով տնտեսական սենյակով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00494 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0150-0177/ ուղղակիվաճառքովօտարել Սամվել Պարանյանին։

1)     Տնտեսական սենյակով ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 101670 (հարյուր մեկ հազարվեց հարյուր յոթանասուն) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 1028  /հազար քսանութ/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 39125 (երեսունինը հազար հարյուր քսանհինգՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

10.  ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Էնգելս թաղամաս, 136 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 16.05.2023թ N 618-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 28,1 քմ արտաքին մակերեսով այգետնակը, 15,2 քմ արտաքին մակերեսով մառանըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,0211 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0050-0243/ ուղղակիվաճառքովօտարել Ռոբերտ Ռաֆիկի Մարգարյանին:

1)     Այգետնակի համարմուծմանվճարըկազմումէ 101919(հարյուր մեկ հազար ինը հարյուր տասնինը) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 3627 /երեսունվեց հազար քսանյոթ/ՀՀդրամ):

2)    Մառանի համարմուծմանվճարըկազմումէ 36754(երեսունվեց հազար յոթ հարյուր հիսունչորս) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 2418 /քսանչորս հազար տասնութ/ՀՀդրամ):

3)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 257631 (երկու հարյուր հիսունյոթ հազար վեց հարյուր երեսունմեկ) ՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 1221 /հազար երկու հարյուր քսանմեկ/) ՀՀդրամ:

11.   ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին կայարան թաղամաս, 5/1 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 17.05.2023թ N 626-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 80.95 քմ արտաքին մակերեսով տնտեսական սենյակով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00445 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0201-0032/ ուղղակիվաճառքովօտարել Ռոբերտ Շահբազյանին։

1)     Տնտեսական սենյակով ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 83217 (ութսուներեք հազար երկու հարյուր տասնյոթ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 1028 /հազար քսանութ/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 35244 (երեսունհինգ հազար երկու հարյուր քառասունչորսՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու / ՀՀդրամ):

12.  ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 115 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 17.05.2023թ N 629-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 28.2 քմ արտաքին մակերեսով բնակելի տան մասըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,0029 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0152-0105/ ուղղակիվաճառքովօտարել Կամո Սերյոժայի Մխիթարյանին:

1)     Բնակելի տան մասիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 86969 (ութսունվեց հազար ինը հարյուր վաթսունինը) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 3084 /երեք հազար ութսունչորս/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 22968 (քսաներկու հազար ինը հարյուր վաթսունութՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

13.  ՀՀ Լոռումարզ, համայնք Ալավերդի, Ալավերդի քաղաք, Սանահին Սարահարթ թաղամաս, 156 հասցեումգտնվող, Ալավերդի համայնքիղեկավարի 06.06.2023թ N 697-Աորոշումովհամայնքայինսեփականությունճանաչվածևօրինականացված, 29.1 քմ արտաքին մակերեսով ավտոտնակըևսպասարկմանուպահպանմանհամարօգտագործվող 0,00291 հաբնակավայրերինպատակայինբնակելիկառուցապատմանգործառնականնշանակությանհողամասը /ծածկագիր՝ 06-002-0150-0405/ ուղղակիվաճառքովօտարել Աղվան Ալբերտի Պետրոսյանին:

1)     Ավտոտնակիհամարմուծմանվճարըկազմումէ 29915 (քսանինը հազար ինը հարյուր տասնհինգ) ՀՀդրամ (1քմ-իարժեքը՝ 1028 /հազար քսանութ/ՀՀդրամ):

2)    Հողամասիուղղակիվաճառքիգինըկազմումէ 23048 (քսաներեք հազար քառասունութՀՀդրամ (1 քմ-իարժեքը՝ 792 /յոթ հարյուր իննսուներկու/ ՀՀդրամ):

14.  Առաջարկել Ալավերդի համայնքի ղեկավարին՝ կառույցներն իրականացրած անձանց հետ կնքելու կառույցի և զբաղեցրած հողամասի ուղղակի վաճառքի պայմանագրեր:

15.  Սույն որոշումն ուժի մեջ է մտնում պաշտոնական հրապարակմանը հաջորդող օրվանից:


ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ                       
ԱՐԿԱԴԻ ԹԱՄԱԶՅԱՆ


Նախագիծ կազմող ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
Կից փաստաթղթեր՝
Նախագծի քննարկման արձանագրությունը
 
Նիստ


ՄԵՐ ԿՈՆՏԱԿՏՆԵՐԸ
ՄԻԱՑԵՔ ՄԵԶ
ՀՂՈՒՄՆԵՐ
ՀՀ Լոռու մարզ, ք.Ալավերդի, Զ.Անդրանիկի 8/1
(0253) 2-41-00
alaverdimunicipality@gmail.com
Պաշտոնական էլ. փոստ` 53764670@e-citizen.am
(միայն www.e-citizen.am համակարգով ծանուցումների համար)© 2008 - 2024 Հեղինակային իրավունքները պաշտպանված են
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԱԼԱՎԵՐԴՈՒ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ԱՇԽԱՏԱԿԱԶՄ ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՐԿ
Մշակող   ՏՀԶՎԿ ՀԿ
Համայնքային կառավարման տեղեկատվական համակարգ 2090
ԲԿԳ Մրցանակ 2015 - OGP Award 2015
2015 Regional Winner